آزمایشگاه مطالعات زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک (ژنومیکس)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد دانشکده علوم

1390

رضا میر دریکوند

کامران سمیعی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  لرستانخرم آباد

  خرم‌آباد، کیلومتر 5 جاده تهران، مجتمع دانشگاهی آیت الله کمالوند.

  33120461-066 33120461-066

  http://khoiau.ac.ir

  kmransamiei@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان لرستان
  استاندارد ها