آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد دانشکده علوم گروه شیمی

1392

رضا میر دریکوند

کامران سمیعی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  لرستانخرم آباد

  خرم‌آباد، کیلومتر 5 جاده تهران، مجتمع دانشگاهی آیت الله کمالوند.

  331200011-066 331200011-066

  http://khoiau.ac.ir

  kmransamiei@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان لرستان
  استاندارد ها