آزمایشگاه الکتروموتور

سازمان ملی استاندارد ایران پژوهشگاه استاندارد پژوهشکده فناوری و مهندسی گروه پژوهشی مهندسی برق

1372

آزمون های دینامومتری انواع الکتروموتورها تا توان 7.5 کیلو وات

ایرج میرزاخانی

ایرج میرزاخانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  2317 داخلی-32803869-026 32803869-026

  https://alborz.isiri.gov.ir

  iraj.mirzakhani.ac@gmail.com

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها