آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1366

سید عیسی لاهوتی

غلامرضا حاجی ابراهیمی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  یزدیزد

  یزد، بلوار پاسداران، نبش کوچه 17، کد پستی: 8916886598.

  38221200-035 38225851-035

  www.tsml.ir/fa/yazd

  yz@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان یزد
  استاندارد ها