آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قم

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1334

انجام آزمون بر روی مصالح ساختمانی، قیر، آسفالت، میلگرد، جدول، موزائیک، بلوک پلی استایرن، آب و ...

مجید رضا نصرآبادی

محمدرضا رجب پور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  قمقم

  قم، ابتدای جاده قدیم تهران، روبروی پاسگاه شماره 18، بلوار شهید خداکرم، خیابان 4 خداکرم، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قم.

  36643037-025 36643040-025

  www.tsml.ir

  qm@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان قم
  استاندارد ها