آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه جهرم

1396

انرژی‌های تجدیدپذیر، زیست فناوری، صنایع غذایی

محمود محمودی اشکفتکی

علیرضا صنیع خاتم

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسجهرم

  فارس، جهرم، بلوار استاد مطهری، میدان خلیج فارس، بلوار خلیج فارس، دانشگاه جهرم.

  54372252-071 54372254-071

  https://jahromu.ac.ir

  ar_sanie_kh@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها