آزمایشگاه بسته بندی قوطی فلزی

سازمان ملی استاندارد ایران پژوهشگاه استاندارد پژوهشکده شیمی و پتروشیمی گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزی

منیژه عبدی

منیژه عبدی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  البرز، کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد، اداره کل استاندارد البرز.

  2458-32803880-026 32803880-026

  https://alborz.isiri.gov.ir

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها