آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1366

شیرمحمد پورقاز

شیرمحمد پورقاز

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  گلستانگرگان

  گلستان، شهرستان گرگان، کمربندی، انتهای شهرک حافظ، نبش حافظ 31.

  32624244-017 32620560-017

  gol.tsml.ir

  gol@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان گلستان
  استاندارد ها