آزمایشگاه فیلتراسیون

شرکت ها شرکت پالایش آزمون مهر پارس

1395

آزمون فیلترهای مربوط به انواع سیالات

مجتبی سعادت پور

مجتبی سعادت پور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهانخمینی شهر

  اصفهان، شهر خمینی شهر، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی تحقیقاتی، میدان فناوری، خیابان 2، مجتمع تجاری سازی و نوآوری، جنب ساختمان امید، سوله شماره 3.

  33932069-031 33932053-031

  https://filtrationlabs.com

  filtrationlabs.istt@gmail.com

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها