مجموعه آزمایشگاه ها

پارک علم و فناوری استان گلستان

1398

شیمی مواد غذایی-مواد اولیه دارویی و داروها

شاهین حامدپناه

سهیلا خواجه دنگلانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  گلستانگرگان

  گرگان، شهرک صنعتی آق قلا، ساختمان کسب و کار، طبقه همکف، اتاق جنب اطلاعات، آزمایشگاه پارک علم و فناوری گلستان.

  8-34533377-017 6-34533374-017

  gstparklab.com

  gstpark.lab@gmail.com

  آزمایشگاه های استان گلستان
  استاندارد ها