آزمایشگاه معدن، مکانیک سنگ و فرآوری مواد معدنی

دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی معدن

1374

معدن، مکانیک سنگ، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی

والح آقازاده

والح آقازاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  آذربایجان شرقیسهند

  آذربایجان شرقی، تبریز، شهر جدید سهند، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی معدن، کدپستی: 513351996

  041-33459288 و 33458165-041 33444311-041

  http://fa.mie.sut.ac.ir

  mine2@sut.ac.ir

  آزمایشگاه های استان آذربایجان شرقی
  استاندارد ها