مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت سیم نقره ساوا

1398

محسن کمال فر

محسن کمال فر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانشهرری

  تهران، شهرستان ری، حسن آباد فشافویه، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بهارستان، بلوار دشتستان، خیابان گل افشان 4، پلاک 3، کد پستی: 1834178113.

  56233957-021 56233955-021

  www.Simsava.ir

  Sava.silver.wire@gmail.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها