آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان مرکزی

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1334

مرتضی حاجی آبادی

علیرضا جعفری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  مرکزیاراک

  استان مرکزی، شهر اراک، خیابان جهاد، فاز یک، شهرک شهید بهشتی، جنب فرهنگسرای آینه، کدپستی 3818959371.

  33136701-086 33137740-086

  tsml.ir

  mr@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان مرکزی
  استاندارد ها