آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کهگیلویه و بویراحمد

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1366

علاء الدین حسانی حقیقی

علی اصغر گلستانی فر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کهگیلویه و بویراحمدیاسوج

  کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، ضلع شمالی شرکت نفت، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک.

  33334233-074 33334233-074

  TSML.IR

  KB@TSML.IR

  آزمایشگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد
  استاندارد ها