آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان غربی

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1365

حسن همتی

غلامرضا گلشن نواز

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  آذربایجان غربیارومیه

  ارومیه، کیلومتر اول جاده سلماس، جنب کارخانه آرد سپید، صندوق پستی:137.

  32620210-044 32720205-044

  http://www.ag.tsml.ir

  Ag@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان آذربایجان غربی
  استاندارد ها