مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت تعاونی میلاد پرنیا ایرانیان

1397

زهرا صبح سوز

زهرا صبح سوز

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانسمنان

  سمنان، شهرک صنعتی ایوانکی، خیابان آزادی، نبش پژوهش 2.

  023-34584100 023-34584175

  zahra.sobhsoz@ymail.com

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها