آزمایشگاه اندازه گیری آلایندگی و مصرف سوخت موتورسیکلت

شرکت ها شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

1384

رضا رفیع زاده

رضا رفیع زاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  استان البرز، کیلومتر 10 اتوبان کرج-قزوین، نرسیده به پل کردان، بلوار سوپا، کوچه شفا.

  026-34766651 026-34766651

  isqi.co.ir

  info@isqi.co.ir

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها