آزمایشگاه نانو پلیمر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مجتمع تحقیقاتی شیخ بهایی

1388

سعید رضائی

ابراهیم خسروی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مجتمع تحقبقاتی شیخ بهایی، طبقه اول، سالن شرقی.

  021-44865310 021-44865328

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها