آزمایشگاه آسانسور

شرکت ها شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

1384

آزمون قطعات مختلف آسانسور

غدیر وجدانی

غدیر وجدانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  استان البرز، کیلومتر 10 اتوبان کرج قزوین، نرسیده به پل کردان، بلوار سوپا.

  34996961-026 026-34766652

  info@isqi.co.ir

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها