آزمایشگاه لوله

شرکت ها شرکت لوله پلی اتیلن بوکان

1376

آزمون لوله های پلیمری

ابراهیم آزادیخواه

ابراهیم آزادیخواه

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  آذربایجان غربیبوکان

  آذربایجان غربی، بوکان، کیلومتر10 جاده میاندواب، شرکت لوله پلی اتیلن بوکان

  044-46433444 044-46433455

  www.bukanpipe.com

  info@bukanpipe.com

  آزمایشگاه های استان آذربایجان غربی
  استاندارد ها