آزمایشگاه SPM

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما

1380

مهدی کمالی دولت آبادی

اسماعیل رنجبری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، انتهای اتوبان ستاری، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  021-44869633 021-44869632-6877

  www.pprc.srbiau.ac.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها