مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت رویان سازان توانگر آتیه

1399

مزدک رازی

حامد رضائی اقدم

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  آذربایجان غربیارومیه

  آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان امینی، ساختمان امیر چوپانی، طبقه سوم، واحد پنجم.

  آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر 11 بلوار دانشگاه، روبروی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه، پارک علم و فن آوری آذربایجان غربی.

  044-32248297 044-32248297

  rastalaboratory@gmail.com

  آزمایشگاه های استان آذربایجان غربی
  استاندارد ها