مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

1373

شیمی مهندسی شیمی مهندسی نفت

رضا رضایی

رضا رضایی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کهگیلویه و بویراحمدگچساران

  استان کهگیلویه و بویر احمد، گچساران، سایت دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران.

  074-3333533

  http://www.iaug.ac.ir/

  r.rezaeiii@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد
  استاندارد ها