مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت آبتین طب فناور

1395

فرآوری و پرینت سه بعدی انواع جوهرهای زیستی، سرامیکی، تابشی و حرارتی

محمود اعظمی

محمود اعظمی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بعد از خیابان ایتالیا، درب دندانپزشکی علوم پزشکی تهران، مرکز رشد مواد و تجهیزات دندانپزشکی، طبقه همکف، شرکت آبتین طب فن آور

  تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بعد از خیابان ایتالیا، درب دندانپزشکی علوم پزشکی تهران، مرکز رشد مواد و تجهیزات دندانپزشکی، طبقه همکف، شرکت آبتین طب فن آور

  02183384146 09113702089

  www.abtinteb.ir

  info@abtinteb.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها