آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه ارومیه

1398

گیاهان دارویی و طب سنتی ، سلول‌های بنیادی، زیست‌فناوری، آب، خاک و محیط زیست، فناوری نانو

سجاد کشی پور

بهارک صحت نیا

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  آذربایجان غربیارومیه

  ارومیه، پردیس نازلو دانشگاه ارومیه، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه

  044-33469670 044-33469670

  centrallab.urmia.ac.ir

  Centrallab@urmia.ac.ir

  آزمایشگاه های استان آذربایجان غربی
  استاندارد ها