مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت ایستا صنعت وطن

1397

آنالیز آب، خاک و پساب، مواد غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی، نانوبیوتکنولوژی، کشاورزی، دام و غلات، علوم پایه، مهندسی، بیوتکنولوژی، مشخصه یابی نانومواد

فائزه کاشانیان

حانیه علی پور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  قمقم

  قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، کتابخانه مرکزی، مرکز رشد دانشگاه قم

  قم، بلوارامین، ابتدای کوچه10، ساختمان کیان، طبقه اول، واحد102

  025-33552895 33552895-025

  Khanehnano.com

  kiannanolab@gmail.com

  آزمایشگاه های استان قم
  استاندارد ها