آزمایشگاه پلیمر

شرکت ها شرکت صنایع لاستیک سازی نیکوبر شرق سپاهان

امیر سالار قاضی زاده

محمد ذوالفقاری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان- شهرک صنعتی جی- خیابان یکم- فرعی14- پلاک 196

  35724642-031 35724644-031

  www.sharghsepahan.com

  info@sharghsepahan.com

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها