مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت طاها قالب طوس

1379

آموزش و مشاوره در زمینه سیستم های انتقال حرارت، طراحی و ساخت انواع مبدل های حرارتی و تجهیزات وابسته، خدمات تخصصی آزمایشگاهی در زمینه صنایع پلیمر و لاستیک، متالوگرافی و همچنین آزمایشگاه پیشرفته تست عملکرد مبدل های حرارتی

انوشیروان فرشیدیان فر

زهرا فرشیدیان فر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویمشهد

  خراسان رضوی- مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 1 - صنعت 13 - واحد 300

  35411376(051) 35414344(051)

  http://www.tgt-phe.com/

  info@tgt-phe.com

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها