مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت آزمون سلامت آسا

1377

آزمایشات میکروب شناسی مواد غذایی و آب، شیمی آب و پساب، شیمی مواد غذاییِ انسان (مانند عسل) و خوراک دام ،آزمایشات تخصصی خاک شناسی، بافت شناسی و کلینیکال پاتولوژی، PCR در مواد غذایی، بیماری های طیور و دام بزرگ، جستجوی کلیه سموم قارچی به روش الایزا، اندازه گیری مالاشیت گرین در نمونه های بافت آبزیان و آب، جستجوی باقیمانده آنتی بیوتیک در بافت های طیور و دام به روش میکروب شناسی، سرولوژی طیور و دام بزرگ

بیژن امیدی

صونا راجی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  خیابان اسکندری شمالی، بین چهارراه شهید طوسی و نصرت، پلاک 114، طبقه اول

  خیابان اسکندری شمالی، بین چهارراه شهید طوسی و نصرت، پلاک 114، طبقه اول

  66920191 66920191

  www.asa-lab.net

  mbm_asa@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها