آزمون انحلال

تاریخ بروز رسانی : 1395/01/30

خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :02122006221
عنوان دستگاه :Dissolution Testing
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
----بررسی آزاد سازی دارو از شکل دارویی ------ ---

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
سایر کاربران توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
یکشنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 16:00
چهارشنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : اتوسمپلر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
پرویز رئوفی كارشناس 02122006221
ماندانا کربنی كارشناس 02122006221