دستگاه آزاد سازی هوا از روغن های نفتی

تاریخ بروز رسانی : 1397/04/04

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي
شماره تماس آزمایشگاه :48255275 -021
عنوان دستگاه :Air Release Value Apparatus
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
زمان آزاد سازی هوا از روغن min 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری خاصیت آزاد سازی هوا از روغن توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8 16
یکشنبه 8 16
دوشنبه 8 16
سه شنبه 8 16
چهارشنبه 8 16
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فاطمه صادقی كارشناس 48255275 -021
ابوالفضل برخورداریون محمدی مربي 48255275 -021
بهاره زینلی كارشناس 48255275 -021