آب فوق خالص ساز

تاریخ بروز رسانی : 1396/09/29

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه شیراز
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :07136137182
عنوان دستگاه :Ultra Pure Water Maker
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- Amper .056 میکروزیمنس

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تولید آب فوق خالص توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 18:00
یکشنبه 8:00 18:00
دوشنبه 8:00 18:00
سه شنبه 8:00 18:00
چهارشنبه 8:00 18:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي