دستگاه آبکاری پالسی

خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :82084103-82084118
عنوان دستگاه :Pulse Electroplating
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پوشش دهی بصورت پالسی و معکوس V 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
پوشش دهی بصورت پالسی و معکوس توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 9:00 15:00
یکشنبه 9:00 15:00
دوشنبه 9:00 15:00
سه شنبه 9:00 15:00
چهارشنبه 9:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شهین عبدی نژاد كارشناس 82084103-82084118