آسیاب دیسکی

تاریخ بروز رسانی : 1400/02/03

سازمان مربوطه :دانشگاه صنعتی شاهرود
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :02332300240-7 داخلی 3519 مستقیم: 02332300328
عنوان دستگاه :Disk Mill
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
-- ------ -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
-- توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:00 دانشکده معدن دانشکده معدن آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد عباسیان كارشناس 02332300240-7 داخلی 3519 مستقیم: 02332300328