دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

آزمایشگاه مربوطه :مجتمع آزمایشگاهی مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :بيولوژيك
شماره تماس آزمایشگاه :031-33871976
عنوان دستگاه :Polymerase Chain Reaction
زمینه های کاربردی :بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تکثیر قطعات DNA توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
ریحانه نادیان كارشناس 031-33871976