دستگاه سنجش گاز دودکش 

تاریخ بروز رسانی : 1398/11/18

آزمایشگاه مربوطه :مجتمع آزمایشگاهی مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :031-33871976
عنوان دستگاه :Exhaust Gas Analyzer
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
گازها ppm 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
سنجش میزان الودگی هوا توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
ناهید ابراهیمی كارشناس 031-33871976