دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

تاریخ بروز رسانی : 1400/05/07

سازمان مربوطه :دانشگاه فردوسی مشهد
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :05138804397
عنوان دستگاه :Differential Scanning Calorimeter 
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :از دمای محیط تا دمای 1200 درجه سلسیوس با اتمسفر کنترل شده (نمونه های قابل اشتعال و منفجره حتی به میزان کم به هیچ عنوان تست نمی‌گردد.)
توضیحات:• رسم نمودار دما و نرخ حرارت به صورت پیوسته • نمایش طرحوار فلوی گاز در نرم افزار و کنترل آن • ثبت، ذخیزه و چاپ داده‌های حاصل از نمودار • قابلیت کنترل افزایش و کاهش نرخ حرارت

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنالیز حرارتی mW/gr 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
هزینه هر آزمایش: دقیقه ای 30000 ریال (هزینه گاز اتمسفر جدا محاسبه می‌شود.) توسط آزمايشگاه 30000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
چهارشنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : پمپ روتاری, گاز آرگون, گاز نیتروژن
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
منصوره درخشی کارشناس ارشد 05138804397