ترازوی حساس

تاریخ بروز رسانی : 1400/05/04

سازمان مربوطه :دانشگاه فردوسی مشهد
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي
شماره تماس آزمایشگاه :05138804397
عنوان دستگاه :Sensitive Scale Balance
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:ترازو دیجیتال با دقت mg 0.1 و ماکزیمم مقدار اندازه گیری با احتساب وزن ظرف 100 گرم

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ترازو دیجیتال گرم 0.0001 گرم

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
هر توزین در اختيار قرار دادن دستگاه 24000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
چهارشنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
منصوره درخشی کارشناس ارشد 05138804397