دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/25

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك
شماره تماس آزمایشگاه :02144862778
عنوان دستگاه :Brunauer-Emmett-Teller Surface Area & Porosity Analyzer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
mean pore diameter nm 0.35-200
adsorbsion-desorbsion plot سانتيمتر مكعب 0.0001
BJH plot ------ 0.001
T plot ------ 0.0001
Langmuir ------ 0.0001
MP plot ------ 0.0001
surface area مترمربع بر گرم 0.001
total pore valume gr/cm^3 0.0001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آنالیز BET به همراه نمودارهای BJHوLangmuirو t-plotو... توسط آزمايشگاه 3000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:30 18:00
یکشنبه 8:30 18:00
دوشنبه 8:30 18:00
سه شنبه 8:30 18:00
چهارشنبه 8:30 18:00
پنجشنبه 8:30 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : دستگاه گاززدایی تحت وکیوم
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سیامک دهدشتیان كارشناس 02144862778
مهرا خیریه كارشناس 02144862778
زهره اتحادی كارشناس 02144862778