دستگاه اسپکترو فلوریمتر

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه خاکشناسی
خاصیت قابل اندازه گیری :شیمیایی , بیولوژیک
شماره تماس آزمایشگاه :02333323088
عنوان دستگاه :Spectrofluorometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:اسپکتروفوتومتر UV-ساخت کشور آلمان شرکت LABNICS-مدل LUV300

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری غلظت عناصر و آنزیمها بر اساس جذب نور ppm .001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری غلظت عناصر و آنزیمها بر اساس جذب نور توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:00
یکشنبه 8:00 15:00
دوشنبه 8:00 15:00
سه شنبه 8:00 15:00
چهارشنبه 8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علی اصغر ذوالفقاری دانشيار 02333323088
داود کرتولی نژاد استاديار 02333323088