دستگاه اندازه گیری نفوذ کششی

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه خاکشناسی
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي , فيزيكي
شماره تماس آزمایشگاه :02333323088
عنوان دستگاه :Tension infiltrometer measurement
زمینه های کاربردی :مهندسي , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نفوذپذیری خاک میلیمتر 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری نفوذپذیری و خصوصیات هیدرولیکی خاک توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:00
یکشنبه 8:00 15:00
دوشنبه 8:00 15:00
سه شنبه 8:00 15:00
چهارشنبه 8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علی اصغر ذوالفقاری دانشيار 02333323088