نورسنج شعله‌ای 

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه خاکشناسی
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :02333323088
عنوان دستگاه :Flame Photometer 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
Na, K ppm 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری سدیم و پتاسیم خاک، گیاه و آب توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 13:00
یکشنبه 8:00 13:00
دوشنبه 8:00 13:00
سه شنبه 8:00 13:00
چهارشنبه 8:00 13:00
پنجشنبه 8:00 13:00
جمعه 8:00 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علی اصغر ذوالفقاری دانشيار 02333323088