دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

تاریخ بروز رسانی : 1400/04/25

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :021-66166246
عنوان دستگاه :Transmission Electron Microscope 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :امکان ارائه الگوی پراش وجود ندارد 50 و 80 کیلوولت
توضیحات:تصویر برداری، تعیین مورفولوژی و اندازه ذرات

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تصویربرداری ميكرون تا چند نانو nm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تصویربرداری و آماده سازی نمونه پودری توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
08:00 16:00 به دلیل شیوع پاندمی کرونا تا اطلاع ثانوی ساعات کار آزمایشگاه از 8:00 الی 14:00 است.
تجهیزات جانبی این دستگاه : اولتراماکروتوم
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
داود قرایلو كارشناس 021-66166246