دستگاه اندازه گیری پی اچ

تاریخ بروز رسانی : 1400/05/04

سازمان مربوطه :دانشگاه فردوسی مشهد
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :05138804397
عنوان دستگاه :pH Meter 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
نرخ خدمات اندازه گیر پی اچ برای هر نمونه در اختيار قرار دادن دستگاه 36000
نرخ خدمات اندازه گیر پی اچ هر یک ساعت در اختيار قرار دادن دستگاه 360000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
چهارشنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
منصوره درخشی کارشناس ارشد 05138804397