هات پلیت و همزن مغناطیسی

تاریخ بروز رسانی : 1401/05/28

سازمان مربوطه :دانشگاه فردوسی مشهد
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي , بيولوژيك
شماره تماس آزمایشگاه :05138804397
عنوان دستگاه :Magnetic Hotplate Stirrer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
به ازای یک ساعت در اختيار قرار دادن دستگاه 48000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
چهارشنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
منصوره درخشی کارشناس ارشد 05138804397