دستگاه سنجش اندازه ذرات

تاریخ بروز رسانی : 1396/02/12

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :061-33331098
عنوان دستگاه :Particle Size Analyzer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :نمونه های خیلی کوچکتر از 10 نانومتر و بزرگتر از 2 میلی متر
توضیحات:ابتدا نمونه را در محلول حل نموده و سپس در حمام الکتروسونیک ریخته و نم

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نانوذرات nm 1 nm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری ذرات نانوومیکرو توسط آزمايشگاه 1200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 14:30
یکشنبه 7:30 14:30
دوشنبه 7:30 14:30
سه شنبه 7:30 14:30
چهارشنبه 7:30 14:30
تجهیزات جانبی این دستگاه : ندارد
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
حبیب الله بشنام کارشناس ارشد 061-33331098