آسیاب

تاریخ بروز رسانی : 1395/08/02

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه شیمی
خاصیت قابل اندازه گیری :اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :021-49735
عنوان دستگاه :Mill
زمینه های کاربردی :كشاورزي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:جهت آسیاب نمودن نمونهای سنگ-خاک و گیاه

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمو نه ای سنگ-خاک و گیاه ميكرون تا چند نانو میکرون

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
جهت آسیاب نمودن نمونهای سنگ-خاک و گیاه توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 17:00
یکشنبه 8:00 17:00
دوشنبه 8:00 17:00
سه شنبه 8:00 17:00
چهارشنبه 8:00 17:00
پنجشنبه 8:00 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
حسین حاجی كارشناس 021-49735