دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/28

شماره تماس آزمایشگاه :023-31532330
عنوان دستگاه :Universal Testing Machine
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
استحکام کششی و فشاری پاسكال 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تنش تسلیم/تنش نهایی/ازدیاد طول نسبی/میزان جذب انرژی استاتیکی/ برجهندگی توسط آزمايشگاه 400000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
یکشنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 16:00
چهارشنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
نجمه ذاکری کارشناس ارشد 023-31532330