کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

تاریخ بروز رسانی : 1400/11/17

شماره تماس آزمایشگاه :026-34764050
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph-Mass Spectrometer 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ترکیبات فرار درصد 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری ترکیبات فرار توسط آزمايشگاه 4500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
یکشنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 16:00
چهارشنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
نجمه یزدانفر استاديار 026-34764050
مهناز قمبریان استاديار 026-34764050
عاطفه امیدی كارشناس 026-34764050
آنیتا الهی کارشناس ارشد 026-34764050