دستگاه سنجش اندازه ذرات

تاریخ بروز رسانی : 1395/07/28

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
سازمان مربوطه :پژوهشگاه مواد و انرژی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :02636280056
عنوان دستگاه :Particle Size Analyzer 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :اندازه ذرات بین 200 تا 1 میکرون
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین اندازه ذرات ------ بسته به نمونه

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مواد با حلال آبی توسط آزمايشگاه 750000
مواد با حلال غیر آبی توسط آزمايشگاه 850000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:30 شنبه تا چهارشنبه
یکشنبه 8:00 15:30
دوشنبه 8:00 15:30
سه شنبه 8:00 15:30
چهارشنبه 8:00 15:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سیدبهزاد طباطبایی كارشناس 02636280056